حاصل بیش دو دهه فعالیت شرکت ایرابون کیش ، همکاری و ارائه خدمات در بخشهای مختلف صنعت ساختمان به تعداد بسیار زیادی از سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است که به معرفی اهم آنها بسنده  می نماییم .

 

ردیف کارفرما
1 شرکت ملی نفت ایران
2 شرکت ملی صنایع پترو شیمی ایران
3 شرکت ملی گاز ایران
4 سازمان بنادر و دریانوردی – تهران
5 سازمان بنادر و دریانوردی – بوشهر
6 شرکت ملی نفتکش ایران
7 بانک ملت ، ساختمان سرپرستی استان بوشهر
8 بانک ملت ، ساختمان سرپرستی استان آذربایجان شرقی
9 بانک ملت ، ساختمان اداری تجاری و شعبه مهان آصف – تهران
10 بانک صادرات ، ساختمان سرپرستی بانک صادرات مشهد
11 بیمارستان پارس ، رشت
12 بیمارستان مغز و اعصاب پروفسور سمیعی ، تهران
13 ساختمان اداری تجاری شرکت گروه سرمایه گذاری بهشهر