در طول سال های گذشته بر آن شدیم تا با انتخاب بهترین و کاربردی ترین جزییات اجرایی شرایطی را فراهم آوریم تا جزییات اجرایی تمام کننده خصوصا در بخش های فصل مشترک سرامیک با سایر مصالح و همچنین در جزییات اجرای سرویس های بهداشتی به بهترین شکل ممکن اجرا شود .
آنچه در این مجموعه ملاحظه می کنید جزییات انواع پروفیل های اختصصاصی فینیشینگ و همچنین سیستم هایی درناژ سرویس بهداشتی و حمام میباشد . شرکت ایرابون کیش آمادگی دارد تا اطلاعات فنی مورد نظر مشاورین و کارفرمیان محترم را در اختیار ایشان قرار دهد .

شما می توانید کاتالوگ انواع سیستم های درناژ را دانلود کنید.