یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در عملیات ساختمانی فنیشینگ و جزییات اجرایی تمام کننده کار است ، که عموما در کشور ما به علت اینکه کالاها و خدمات تخصصی یا فاقد نمایندگی بوده و یا به صورت فنی و تخصصی وارد نمی شوند ، غالبا در موضع ضعف قرارداد .
در طول سال های گذشته بر آن شدیم تا با انتخاب بهترین و کاربردی ترین جزییات اجرایی شرایطی را فراهم آوریم تا جزییات اجرایی تمام کننده خصوصا در بخشهای فصل مشترک سرامیک با سایر مصالح و همچنین در جزییات اجرای سرویس های بهداشتی به بهترین شکل ممکن اجرا شود .
آنچه در این مجموعه ملاحظه می کنید جزییات انواع  پروفیلهای اختصصاصی فینیشینگ میباشد .
شرکت ایرابون کیش آمادگی دارد تا اطلاعات فنی مورد نظر مشاورین و کارفرمیان محترم را دراختیار ایشان قرار دهد.

شما می توانید فایل کاتالوگ پروفیل تخصصی دکوراتیو را دانلود کنید و با جزییات اجرایی و انواع آن آشنا شوید.