تقدیر نامه ها

ردیف عناوین
1 چهره های ماندگار کیفیت ایران
2 پنجمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری مناطق آزاد
3 هفتمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری مناطق آزاد
4 هفدهمین همایش ارگانهای دریایی کشور
5 سومین نمایشگاه هتل داری و صنعت  نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی
6 پنجمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

گواهی حسن انجام کار

    گواهی حسن انجام کار کارفرما سال
1 بانک ملت بوشهر
2 بانک ملت شعبه آصف
3 تالار مرکزی اراک
4 نمایشگاه و موزه دریایی – شرکت ملی نفتکش ایران
5 بازسازی  ساختمان مرکزی – شرکت ملی نفتکش ایران
6 بازسازی اقامتگاه رفاهی سرو – شرکت ملی نفتکش ایران
7 آسانسور پانارامیک – مجمتمع آموزشی علوم دریایی – شرکت ملی نفتکش ایران
8 ساختمان مرکزی حراست مرکز آموزش محمود آباد  – شرکت ملی نفتکش ایران
9 ساختمان اداری – رفاهی مرکزی واحد عسلویه – شرکت ملی نفتکش ایران
10 سمولاتور جوش و اتاق ضد انفجار کپوسل – مرکزی آموزش شرکت ملی نفتکش ایران