جهت دست یابی به یک اجرای درست و منطبق بر طرح مصوب تهیه شده توسط کارفرما ، لازم است تا پس از بررسی نقشه های اولیه معماری و سازه ، نقشه برداری دقیقی از وضع موجود به عمل آید . کادر نقشه برداری شرکت ما این آمادگی را دارد تا با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات نقشه برداری و با دقت بسیار در برداشت کوچکترین عوارض ساختمان ، نقشه های کاربردی و دقیق را جهت گام بعدی و تهیه نقشه شاپ درایینگ ارائه نمایند .

تهیه یک مدل سه بعدی در مقیاس حقیقی کمک شایان توجهی به کاهش خطای انسانی در ضمینه طراحی سازه های فلزی  وهمچنین قرارگیری المانهای مختلف اعم از اتصالات آهنی  ، آلومینیومی و قطعات نهایی نما اعم از سنگ ، سرامیک و HPl و شیشه  می تواند داشته باشد
افزایش سرعت به دلیل استفاده از قطعات از پیش طراحی شده و نیز پیش ساخت شده بر اساس برداشت های دقیق نقشه برداری و شاپ درایینگ ، در کارگاه صنعتی این شرکت تاثیر موثری در روند عملیات اجرایی خواهد داشت .

shopm3

  • تهیه نقشه تک تک قطعات به کار رفته در سازه های آهنی و آلومینومی و مدولاسیون پوشش نما
  •  تهیه نقشه های مربوط به مونتاژ تمام قطعات
  •  تصریح بخشیدن به عملیات نصب به دلیل برطرف شدن تمامی بر خوردهای موجود بین اعضای سازه و قطعات پوشاننده  همچنین بررسی دقیق نقشه های سازه توسط تیم کارشناسان ما
  •  تهیه گزارشات مربوط از جمله متره و برآورد کلیه  قطعات مونتاژی ، لیست جز به جز قطعات متریال مصرفی نما ، لیست دقیق پیچ ومهره استفاده شده در  استراکچر و قطعات منتاژی همچنین می توان از گزارشهای مختلف نرم افزار برای تهیه یک صورت وضعیت بی عیب ونقص استفاده کرد
  •  تهیه نقشهای نصب جهت سهولت و سرعت بخشیدن به عملیات اجرا

shopm

 

mshop

 

shop1